ආදරය හොයන අයගේ එකම තැන

ආදරේ විදින්න බලාපොරොත්තු වෙන අය වෙනුවෙන් කරන දෙයක්

ආදරය හොයන අයගේ එකම තැන - පලවෙනි පි‍ටුව

ආදරය හොයන අයගේ එකම තැන
"ආදරය හොයන අයගේ එකම තැන" මෙතනදි ඔයාලට ඔයාලාගේ හිත හොයන ඔයාලට ගැලපෙන ආදරය හොයා ගන්න ලැබෙන්න කියලා මම ඔයාලට සුබ පතනවා

යාලුවනේ මම FACE BOOK දාපු එකට ටිකක් වෙනස් Form එකක් මම මෙතන දානවා කැමතිනම් ‍ෆිල් කරන්න..... fill on line

මම ඔයාලට උදව් කරනවා අනිවාර්යෙන්ම

1 comments:

niyamay kollo
mata nam anything anytime

hikz

 

Post a Comment